KONTAKT

Kontaktné a fakturačné údaje
Obchodné meno :
Ing. Miloš Belák MIBES
Ulica, číslo :
Novomeského 1321/12
Psč, mesto (obec) :
957 04, Bánovce nad Bebravou
Telefon :
+421 905 583 492, (0905 583 492)
Link na eshop, služby :
https://www.mibes.eu
Obchodné údaje
IČO :
45367591
DIČ :
1034615901
DIČ DPH :
SK1034615901
Info o subjekte :
Subjekt zapísaný dňa : 8.1.2010
Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou
Číslo živnostenského registra: 310-7141
... klikni pre info ...
Slovenskí zákazníci
Štát banky :
Slovenská republika
Názov banky :
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu :
SK98 0900 0000 0051 2378 1903
Platobná mena :
EUR v rámci celej EÚ
Českí zákazníci
Štát banky :
Česká republika
Názov banky :
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu :
CZ82 0800 0000 0047 3607 0309
Platobná mena :
CZK v rámci českej republiky
Objednávky cez eshop :
nonstop
Zodpovedný vedúci :
Ing. Miloš Belák
Orgán dozoru :
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefon: 032 / 6400 109
Email: nr@soi.sk
SKLADOVÉ PRIESTORY :
Svätoplukova 36, 957 04, Bánovce nad Bebravou